Aplica spontan

Sef Serviciu - Serviciul Audit Intern

Localitate: Medias

Anunt expirat

Responsabilitati:

BIA HR recruteaza Sef Serviciu – Serviciul Audit Intern pentru o companie producatoare si furnizoare din domeniul energiei din Romania.

Locatia postului: Medias

Responsabilitati:

- Sa aplice o abordare bazata pe risc in analiza sistemelor si a controalelor din companie prin dezvoltarea unui program anual de analiza a auditului;

- Sa discute constatarile in urma auditurilor impreuna cu managementul in mod constructiv pentru a dezvolta solutiile cele mai bune si corespunzatoare problemelor aparute;

- Sa raporteze Comitetului de Audit in legatura cu aderarea la sistemele interne si de control, proceduri si politici;

- Sa efectueze activitati complementare pentru a asigura progresul actiunilor managementului in perioada convenita si sa transforme esecul in progres dupa cum considera seful Auditului Intern ca este potrivit;

- Sa efectueze investigatii ad-hoc si analize la cererea Comitetului de Audit;

- Sa administreze acordul de colaborare cu auditorii externi, daca se solicita;

- Sa ofere o parere independenta asupra viziunii pe care o are compania asupra riscului conform celor stabilite in cadru;

- Sa promoveze cele mai bune practici din domeniul managementului riscului in companie;

- Ca membru al oricarui comitet relevant in care detinatorul postului poate fi numit pe parcursul anului, sa cunoasca Regulamentul de Organizare si Functionare si responsabilitatile comitetului, sa participe activ, raportand si provocand la discutii, si sa accepte responsabilitatea colegiala pentru deciziile luate.

- Asigura elaborarea si actualizarea normelor metodologice specifice serviciului audit intern, avand la baza normele elaborate de ministerul de resort sub autoritatea careia isi desfasoara activitatea, dupa obtinerea acordului din partea ministerului de resort;

- Elaboreaza proiectului planului multianual de audit intern si, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit intern, le avizeaza si le supune aprobarii Directorului General.

- Actualizeaza Planul multianual daca au loc modificari in structura proceselor/ activitatilor/actiunilor derulate de societate;

- Actualizeaza Planul anual de audit intern în conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, si în baza referatului de modificare aprobat de catre Directorul General;

- Organizeaza si asigura desfasurarea activitatii de audit din cadrul societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare cu scopul de a:

                       - Asigura buna administrare a fondurilor si pastrarea patrimoniului;

                       - Respecta conformitatea cu legislatia, reglementarile si procedurile;

                       - Asigura fiabilitatea sistemelor contabile si informatice;

                       - Imbunatati managementul riscului, controlului si guvernantei;

                       - Imbunatati eficienta si eficacitatea proceselor, activitatilor, operatiilor

- Asigura pentru fiecare misiune de audit personal cu cunostintele si competenta necesara, iar pentru auditarea unor proceduri specifice vor fi atrasi specialisti din cadrul societatii, care nu sunt implicati în activitatea structurilor auditate;

- Intocmeste Ordinul de serviciu pe baza Planului anual de audit aprobat;

- Supervizeaza toate etapele misiunilor de audit si consiliere planificate, in scopul asigurarii ca obiectivele fiecarei misiuni au fost atinse in conditii de calitate, astfel:

                      - Ofera instructiunile adecvate (necesare) derularii misiunii de audit;

                      - Verifica exercitarea corecta a programului misiunii de audit;

                      - Verifica existenta probelor de audit, suficienta si adecvarea acestora;

                 - Verifica daca redactarea raportului de audit este exacta, clara, concisa si se efectueaza in termenele fixate;

                      - Verifica fisele de urmarire a recomandarilor.

- Analizeaza si evalueaza ierarhizarea riscurilor, punctajul total al riscului, chestionarele de control elaborate, programul misiunii, testele si formularele intocmite de catre auditorii interni;

- Participa la sedintele de deschidere, reuniunile de conciliere si sedintele de inchidere a misiunilor de audit si consiliere;

- Informeaza trimestrial compartimentul audit public intern din cadrul Ministerului de resort despre recomandarile neinsusite, precum si despre consecintele neimplementarii acestora;

- Raporteaza periodic, la solicitare, asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatea de audit intern;

- Raporteaza in termen de 3 zile lucratoare de la constatare conducatorului entitatii si structurii de control abilitate iregularitatile sau posibilele prejudicii identificate în realizarea misiunilor de audit intern;

- Raporteaza semestrial catre conducatorul entitatii care a aprobat misiunea situatia recomandarilor neimplementate;

- Asigura elaborarea si avizeaza Raportul anual al activitatii de audit intern care prezinta modul de realizare a obiectivelor structurii de audit intern;

- Asigura transmiterea Raportul anual al activitatii de audit intern catre:

                   - Compartimentul de audit public din cadrul Ministerului de resort;

                   - Curtea de conturi.

- Asigura elaborarea Registrului riscurilor si a masurilor de control intern in vederea diminuarii pana la un nivel acceptabil al riscurilor asociate activitatilor specifice structurii de audit intern;

- Stabileste obiectivele specifice, serviciului audit intern conform cu misiunea si obiectivele de ansamblu ale societatii, identifica riscurile asociate pentru fiecare obiectiv specific si asigura indeplinirea acestora;

Cerinte:

Profilul candidatului ideal:

 

- Minim 6 ani de experienta in domeniul auditului;

- Experienta in conducerea departamentului de audit si a personalului;

- Buna intelegere a principiilor si a modului de aplicare a guvernantei corporative, a riscului in afaceri, a riscului operational, a proceselor si procedurilor de control;

  - Constituie avantaj experienta de minim 5 ani în industria petrolului sau a gazului metan.

  -Diploma de licenta in unul din urmatoarele domenii: finante, administrarea afacerilor, contabilitate, stiinte ingineresti in domeniul de activitate al companiei (petrol, gaze, mecanic, geologic, sau altele similare) .

- Master in unul din urmatoarele domenii: contabilitate, economie, finante, afaceri, administratie sau alt domeniu asociat.

- Competente profesionale dovedite in domeniul auditului intern;

- Sa fie membru al unuia din urmatoarele organisme profesionale:

           Certified Public Accountants (CPA – K);

           Certified Institute of Auditors (CIA);

           Association of Certified Accountants (ACCA);

          sau echivalentul acestora în Romania.

- Constituie avantaj detinerea urmatoarelor certificari:

          Certified Quality Auditor (CQA);

          Certified Financial Services Auditor (CFSA);

          International Systems Audit and Control Association (ISACA);

          sau echivalentul acestora în Romania.

- Cunoasterea aplicatiilor IT specifice: de exemplu: Microsoft  Office, CAAT, VISIO.

- Limba engleza-  nivel mediu.

Cerinte profil personal:

Competente:

Interactionare si comunicare: nivel inalt;

Rezolvarea problemelor si luarea deciziilor: nivel inalt;

Gestionarea schimbarii si inovatie: nivel inalt;

Dezvoltare personala si a echipei: nivel inalt;

Concentrare pe client si lucru in echipa: nivel inalt;

Performante excelente: nivel inalt;

Leadership si inspiratie: nivel mediu spre inalt.

 

Competente:

Interactionare si comunicare: nivel inalt;

Rezolvarea problemelor si luarea deciziilor: nivel inalt;

Gestionarea schimbarii si inovatie: nivel inalt;

Dezvoltare personala si a echipei: nivel inalt;

Concentrare pe client si lucru in echipa: nivel inalt;

Performante excelente: nivel inalt;

Leadership si inspiratie: nivel mediu spre inalt.

 

Calitati personale

Profesionalism;

Caracter asertiv;

Aptitudini de negociere si de influentare;

Atentie la detalii;

Rezistenta buna la presiune;

Aptitudini foarte bine dezvoltate de investigatie;

Buna gestionare a timpului;

Capacitatea de a lua initiativa;

Aptitudini analitice.

 

Beneficii:

Beneficii:

- Lucrul in cadrul unei companii puternice, stabile si cu traditie;

- Oportunitati de dezvoltare profesionala;

- Pachet salarial atractiv.

 

 

Nota: Candidatii din lista scurta vor fi avizati in conformitate cu prevederile art. 2.3.3.4 din Hotararea nr. 1086/2013, urmand ca dupa avizare sa sustina interviul final.

 

Va rugam sa trimiteti CV-ul la adresa: recrutare@bia.ro

Numai candidatii considerati potriviti vor fi contactati.

Va multumim pentru intelegere!